Rotary Business Network 2260 Nord

 Rotary Business Network 2260 Nord

Dato: 24 Juni 2021


Flemming Graversen     - President Jessheim Rotary
Dag Schøyen                    - Jessheim Rotary
Are Jerstad                      - Salgs- og markeds-sjef SMB Norge

Hensikt

RBN Nord skal være et nettverk for yrkesaktive personer eller som driver sin egen virksomhet på øvre Romerike og som søker et felleskap hvor man kan hjelpe hverandre. Man skal bidra til hverandres forretningsmessige og personlige utvikling. Dette skal være en lavterskel tilbud da det finnes mange tilbud til næringslivet som Innovasjon Gardermoen, Business Jessheim m.m.
Skape interesse og relevans for Rotary

Hva skal dette være

Deltakere presenterer seg og forteller hva de jobber med.
De forteller hvilke utfordringer de ønsker løst eller hva de kan bidra med.
Det skal være et sted å treffe andre uten store forpliktelser og bygge seg et kontaktnett. Rotary bidrar med personer med lang erfaring innen mange yrker.

Rotary prøver å finne personer som kan hjelpe med tema som tas opp. 

·       Det kan være medlemmer som sitter på kompetanse

·       Finne foredragsholdere

·       Finne personer innen offentlig sektor som kan hjelpe slik at man finner lettere frem i systemet

Det skal også være en mulighet for personer til å bli kjent med Rotary og deres verdier og eventuelt søke opptak i lokal Rotary klubb

Alle virksomheter må tjene penger for å kunne betale ut lønn til seg selv eller ansatte. Det betyr at man må selge noe. Alle vil dermed ha nytte av å snakke med hverandre. Kommunen vil ha nytte av at virksomhetene lykkes da dette vil gi mere skatteinntekter. Det må settes av rikelig med tid for mingling, smågrupper, en til en etc.

Hva skal det ikke være

Det skal ikke være som et ordinært Rotary møte.
Det skal heller ikke være en «kaffe+kake»-samling,

Deltakere

Andre Rotary klubber

Sende invitasjon til andre Rotary klubber i område H og be dem ta med noen som ikke er medlemmer. Dette kan også være barn og barnebarn av medlemmer i Rotary

Vi håper de blir så interessert i det arbeidet Rotary gjør at de søke medlemskap i lokal klubb.


 

 

SMB Norge

Invitere medlemmer fra øvre Romerike
Invitere medlemmer fra «Østfold» til RBN Råde
Stille foredragsholder

Lokalt næringsliv

Publisere møtedato i lokale media, FB etc.
Bruke sitt kontaktnett og invitere deltakere

Søke samarbeid med Business Jessheim
Søke samarbeid med Innovasjon Gardermoen.

Planlegge og tilrettelegge for å bistå med mentoropplegg for gründere og småbedrifter. Dette vil forplikte da en mentor bør være tilgjengelig for mottakeren i minst 1 år.

Offentlig sektor

Informere og invitere kommunene på øvre Romerike til deltakelse.

Møter

Det legges opp til 3 møter på Herredshuset, Jessheim andre halvår 2021
Det vil være en kost på kr 100,- pr deltaker for å dekke kaffe + bakst
Lokalene sponses av Rotary Distrikt 2260

Onsdag 25 august kl 18:00-20:00
Onsdag 27 oktober kl 18:00-20:00
Onsdag 1 desember kl 18:00-20:00

Det legges opp til 3 temaer som vil bli dekket i hvert sitt møte.
- Salg/markedsføring
- Admin- og styrearbeid
- Finans/økonomi

 

Møte 1 – 25 august 1800-2000 Herredshuset, Jessheim

Dette er første møte og her bør Rotary presenteres. Hvordan startet det, hvilke verdier gjelder, hvordan ønsker man andre skal oppføre seg, etikk etc. Foredragsholder som kan inspirere

·       Alle skal presentere seg og hva de driver med

·       Tema: salg/markedsføring
Foredragsholder: Flemming Graversen
20 år som selger/salgssjef innen IT, 10 år som Nordisk sjef i Amerikanske Polycom, 9 år som forretningsutvikler innen Industriell Automasjon

·       Liste opp utfordringer

·       Prioriter 3 viktigste

·       Finne noen til neste møte som kan svare


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Herredshuset
Adresse: Gotaasalleen
Postnummer: 2050
Sted: Jessheim
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...